Que és Edelweiss Gestió?

Edelweiss Gestió neix amb la intenció d'ajudar a totes aquelles persones que ho necessiten, a tramitar les ajudes disponibles amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, relacionades amb la dependència o la discapacitat. 

Es realitza de la mà d'una especialista i Treballadora Social, la qual gestionarà tota la documentació i peritatge directament amb l'òrgan competent. 

Com funciona?

La tramitació es realitza de forma personalitzada, amb estudi de cada cas. Un cop estudiada la situació, la Treballadora Social us indicarà totes les ajudes que teniu disponibles i tot el que podem tramitar. El procés seria el següent:

1. Entrevista personal (presencial o bé per videotrucada)

2. Estudi del cas i exposició de totes les possibilitats disponibles en ajudes i reconeixements.

3. Recapitulació de tota la documentació que teniu fins al moment

4. Tramitació

5. Seguiment amb vosaltres de l'estat de totes les sol·licituds. 

Quines ajudes i reconeixements podem tramitar?

Llei de dependència